Välkommen

Välkommen till Allians för Social Innovation och Förändring (ASIF)

Ett projekt vid Malmö universitet,
med stöd från Vinnova.

Vårt övergripande mål är att skapa en allians, i Skåne, sprunget ur akademin för och med idéburen, privat och offentlig sektor. Projektet ska arbeta för att stärka marknaden för syftesdrivna företag och sociala innovationer inom välfärden.

Vi vill skapa en yta där samverkansmetoder och modeller testas, behov för kompetensutveckling synliggörs och där alla sektorer får plats. Utifrån denna yta bygger vi relationer och etablerar alliansen.

Vill du ansluta din organisation, avdelning eller ett projekt till ASIF?

Sidan är under uppbyggnad och kommer att uppdateras löpande den närmaste tiden.