Välkommen

Välkommen till Allians för Social Innovation och Förändring (ASIF)

Ett projekt vid Malmö universitet,
med stöd från Vinnova.

Samverkansutmaning för social innovation (SUSI)

– från forskning till samhällsnytta

Den 22-23 oktober och 3-4 november bjuder Malmö universitet, i samarbete med SI Summit 2020, in till två samverkansutmaningar i två delar vardera. Bakgrunden till utmaningarna ligger i två forskningsprojekt vid Malmö universitet, det ena som beforskat ojämlikhet på bostadsmarknaden och det andra ojämlik hälsa.

Vårt övergripande mål är att skapa en allians, i Skåne, sprunget ur akademin för och med idéburen, privat och offentlig sektor. Projektet ska arbeta för att stärka marknaden för syftesdrivna företag och sociala innovationer inom välfärden.

Vi vill skapa en yta där samverkansmetoder och modeller testas, behov för kompetensutveckling synliggörs och där alla sektorer får plats. Utifrån denna yta bygger vi relationer och etablerar alliansen.

Vill du ansluta din organisation, avdelning eller ett projekt till ASIF?