Välkommen

Allians för Social Innovation och Förändring (ASIF)

Ett projekt vid Malmö universitet,
med stöd av Vinnova, 2018-2020

Vårt övergripande mål har varit att skapa en allians, i Skåne, sprunget ur akademin för och med idéburen, privat och offentlig sektor. Projektet har arbetat för att stärka marknaden för syftesdrivna företag och sociala innovationer inom välfärden.

Syftet med projektet har varit att skapa en yta där samverkansmetoder och modeller testas, behov för kompetensutveckling synliggörs och där alla sektorer får plats. Utifrån denna yta har vi byggt relationer och etablerat en allians.

Projektets tydligaste resultat är utvecklandet av metoden ’Samverkansutmaning’ där akademin på ett mönsterbrytande sätt stärker samverkan med alla sektorer, inklusive medborgare, för att uppnå samhällsnytta. Etablerande av alliansen är påbörjat, med starkt intresse från idéburen sektor. Projektet har publicerat en rapport om certifiering för sociala företag och bidragit till stärkt grundkompetens kring effektmätning. Förväntat utfall av projektet på lite längre sikt är utvecklandet av konkret metodik för hur forskning kring aktuella samhällsutmaningar kan bidra till förbättrade livsvillkor för utsatta grupper. Projektet avslutades under hösten 2020.

Samverkansutmaning för social innovation (SUSI)

– från forskning till samhällsnytta

Den 22-23 oktober och 3-4 november bjöd Malmö universitet, i samarbete med SI Summit 2020, in till två samverkansutmaningar i två delar vardera. Bakgrunden till utmaningarna låg i två forskningsprojekt vid Malmö universitet, det ena som beforskat ojämlikhet på bostadsmarknaden och det andra ojämlik hälsa.