Översikt

Projektöversikt ASIF

ASIF (Allians för Social Innovation och Förändring) är ett projekt vid Malmö universitet med stöd från Vinnova. 

Projektet är sprunget ur insikten att vi genom social innovation kan och måste utveckla den svenska välfärdsmodellen, för att möta de samhällsutmaningar vi ser idag. Vi kan inte längre enbart innovera var för sig utan behöver ta vara på potentialen i att samverka över sektorsgränser.

Det är ett projekt för oss som tror på kraften och synergieffekten som uppstår när vi arbetar och utvecklas tillsammans i ett sammanhang som uppmuntrar ett mönsterbrytande, empatiskt och verklighetsförankrat förhållningssätt. 

Vi vill genom sektorsöverskridande samarbete utveckla nya sätt att fånga upp sociala innovationer som genereras inom akademin.

Vi är förankrade i forskningsbaserade lösningar på utmaningar inom välfärden. Fokus ligger på att konkretisera hur vi tillsammans med alla samhällssektorer skapar reella förutsättningar för dessa lösningar att komma samhället till nytta.

Vårt övergripande mål är att skapa en allians, i Skåne, sprunget ur akademin för och med idéburen, privat och offentlig sektor. Projektet ska arbeta för att stärka marknaden för syftesdrivna företag och sociala innovationer inom välfärden.

Vi vill skapa en yta där samverkansmetoder och modeller testas, behov för kompetensutveckling synliggörs och där alla sektorer får plats. Utifrån denna yta bygger vi relationer och etablerar alliansen.