Effektmätning

Effektmätning

I projektet ska vi bland annat:

  • Utveckla och underlätta implementering av metoder att mäta effekter
  • Målsättning är att ASIF ska förmedla en gemensam syn på och definition av vad effekt är, vilket sedan blir ett ramverk för alliansens medlemmar att utgå ifrån och ta sitt effektmätningsarbete vidare
  • Utveckla kompetens inom alliansen om samverkansformer som kan implementeras och användas mer systematiskt – effektmätningsfokus som en av våra alliansbyggande aktiviteter