Certifiering Sociala Företag

Certifieringsbehov Sociala Företag

Planen är att bland annat:

  • genomföra en kartläggning av behov av certifiering av sociala företag
  • utföra ett antal (10) intervjuer med nyckelaktörer för att förstå mer om behovet av certifiering och utvecklingen inom sektorn
  • identifiera förutsättningar och behov för att sociala innovationer ska gå från idé till utförande