Nyttiggörande av forskning

Nyttiggörande av forskning

I projektet ska vi exempelvis:

  • Samla aktörer från alla samhällssektorer kring specifika forskningsbaserade ‘case’ och konkretisera vad det innebär att nyttiggöra forskning och social innovation sprungen ur akademin.
  • Genomföra aktiviteter där vi tar en specifik forskningsbaserad lösning från MaU, presenterad av en forskare, genom en process för att mejsla fram hur lösningen kan tas vidare, genom sektorsöverskridande samverkan.
  • Testa och utveckla arbetssätt och samverkansformer för ökat nyttiggörande av forskningsbaserade lösningar på samhällsutmaningar.