Medlemmar

Medlemmar i ASIF

Malmö universitet

Bidrar till att fler sociala innovationer och sociala företag kommer samhället till nytta. Universitetet planerar också att i sitt nybildade holdingbolag fokusera på impact investing

Malmö stad

Behovsägare som i sin tur ingår i flera sektorsövergripande samarbeten med relevans för social innovation och förändring

Region Skåne

Behovsägare som i sin tur når ut till behovsägare och företag i hela Skåne.

Prosper Social Impact

Intermediär med expertkunskap inom effektmätning

Nätverket idéburen sektor Skåne

Paraplyorganisation för den idéburna sektorn i Skåne med möjlighet att nå sociala företag och idéburna organisationer

Mötesplats Social Innovation

Nationell kunskapsplattform för Social Innovation som inhämtar, utvecklar och delar kunskap inom social innovation

SEB

Bank som engagerar sig starkt i hållbarhet ur flera perspektiv inklusive social innovation och sociala företag

Minc

Inkubator och innovationsfrämjare som möter sociala företag och innovationer

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering med en vision om att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.

Yalla Trappan

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som sedan 2010 varit verksamma på Rosengård i Malmö.

KC Kompetenscenter

KC Kompetenscenters uppgift är att skapa och erbjuda möjligheter för den idéburna sektorn att möta dagens och framtidens utmaningar.

Kulturcentrum Skåne

Kulturcentrum Skåne är ett utåtriktat regionalt centrum för musik teater och konst. Vi har aktiviteter för personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning i alla åldrar och våra pedagoger har både konstnärlig och pedagogisk kompetens.

Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne. Vi erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv.

Sensus Studieförbund region Skåne-Blekinge

Sensus är ett studieförbund som ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Sensus är en folkbildningsaktör som med ett aktivt hållbarhetsarbete gör skillnad i samhället.