Kategorier
Uncategorized

Intervjurapport: Finns det behov av en certifiering för sociala företag?

Ta del av intervjurapporten: Finns det behov av en certifiering för sociala företag? En sammanfattning av intervjuer med tio sociala företagare, varav merparten baserade i Skåne, om behovet av en certifiering. Intervjurapport: Finns det behov av en certifiering för sociala företag?

Kategorier
Uncategorized

Inspelning från SI Summit – Samverkansutmaning för Social Innovation 10 nov 2020

Här kan ni se Malmö universitets session Samverkansutmaning för Social Innovation – från forskning till samhällsnytta: Vi uppmuntrar spridning av länkar till materialet på ASIF:s hemsida för att våra kompetenshöjande insatser ska nå en så bred publik som möjligt Materialet ska användas i sin helhet Materialet får inte bearbetas eller göras om (exempelvis genom redigering) – […]